สินค้าโอทอป
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamnangrong.go.th
 
 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง

   
  นายศรราม มะสันเที๊ยะ  
  ประธานสภา อบต.ลำนางรอง  
  โทร. 0647693426  
     
 
นายสุรินทร์ กลีบกลาง   นายวีรศักดิ์ นาคนวล
รองประธานสภา อบต.   เลขานุการสภา อบต.
โทร. 0819108604   โทร. 0933014528
     
     
นายนิรันต์ อินทร์นาง
นายสมจิต ตุ้มทอง
นายพุธิ ชาพรม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
โทร. 0636843514 โทร. 0620233008 โทร. 0901351849
     
นายสุพจน์ จันทร์นอก นายสมชาย ศรีเพ็ง นางปราณี ประตังพะลัง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8
โทร. 0934851461 โทร. 0982079705 โทร. 0649010699
     
นายธีรภัทร์ ผิวเดช นางอนัญญา ผิวเหลือง นายพิศณุ หลอมทอง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9 สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10 สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11
โทร. 0848321671 โทร. 0981089131 โทร. 0880441117
     
นายทวีชัย ปัญญา นางธนภรณ์ แกล้วกล้า นายเจริญชัย ยาพยนต์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  12 สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  13 สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  15
โทร. 0864572467 โทร.0951595900 โทร. 0930610072
     
 

 

 

 

 
 
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลลำนางรอง
http://www.lamnangrong.go.th/news_ms.php?news_id=574&type_id=33
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง(ส.อบต.)
http://www.lamnangrong.go.th/news_ms.php?news_id=574&type_id=33
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1372382 คน ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน