สินค้าโอทอป
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamnangrong.go.th
 
 แผนอัตรากำลัง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  24 ม.ค. 2567    ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นฯ 32
  23 ม.ค. 2567    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เรื่อง การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมฯ 35
  23 ม.ค. 2567    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เรื่อง การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมฯ 37
  7 พ.ย. 2566    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เรื่อง รายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้ที่มีผลการประเมินการปฏิบัติงานฯ 44
  15 ต.ค. 2564    การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2564 - 2566 176
  2 ส.ค. 2564    ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566) (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) 145
  2 ส.ค. 2564    การกำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น และอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ 143
  2 ส.ค. 2564    ประกาศการกำหนดโครงสร้างกำหนดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลและอำนาจหน้าที่ ของส่วนราชการ ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566) (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) 142
  14 พ.ค. 2564    แผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ อบต.ลำนางรอง 163
  14 พ.ค. 2564    แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ อบต.ลำนางรอง 168

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1426730 คน ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน