สินค้าโอทอป
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamnangrong.go.th
 
 การบริหารงานบุคคล
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  9 มิ.ย. 2565    คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง 157
  2 พ.ค. 2565    คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง 163
  2 พ.ค. 2565    คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 175
  4 เม.ย. 2565    คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง 143
  30 ก.ย. 2564    คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง 154
  13 ก.ย. 2564    ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (รอบการประเมิน ครั้งที่1/2565 - 2/2565) 169
  13 ก.ย. 2564    ประกาศ การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง 312
  6 ก.ย. 2564    ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป) จำนวน 2 อัตรา 185
  1 ก.ย. 2564    คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 171
  11 ส.ค. 2564    คำสั่งมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 139

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1426709 คน ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน