สินค้าโอทอป
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamnangrong.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการฝึกอบรม “การคัดแยกขยะชุมชน”ภายใต้กิจกรรมโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม “การคัดแยกขยะชุมชน”ภายใต้กิจกรรมโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อขับเคลื่อนและรณรงค์ส่งเสริมให้มีการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน การคัดแยกขยะ การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนอย่างต่อเนื่อง ให้ครบทุกครัวเรือน ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 15 ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง