สินค้าโอทอป
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamnangrong.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ประชุมคณะผู้ดำเนินงานตามโครงการ Big Cleaning Day


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในการประชุมคณะผู้ดำเนินงานตามโครงการ Big Cleaning Day เพื่อกำหนดกรอบแนวทางในการดำเนินงานในการพัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ตำบลลำนางรอง ให้น่าอยู่ สะอาด และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์