วันที่
ชื่อเรื่อง
11  พ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-60-001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านป่าไม้สหกรณ์ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองบอน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2564
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง แบบ 4 ประตู สีบอรนเงิน ยี่ห้อ FORD หมายเลขทะเบียน กข 9678 บร หมายเลขประจำครุภัณฑ์ 001-48-001 และรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ขนาด 6 ล้อ ยี่ห้อ MISUBISI หมายเลขทะเบียน บท 7513 บร หม
3  พ.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (แบบทางน้ำล้นผ่าน) บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2564
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์สำนักงาน (กฉ 8634 บุรีรัมย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2564
จ้างโครงการขุดลอกคลองมะนาว บ้านป่าไม้สหกรณ์ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2564
จ้างโครงการขุดลอกสระ บ้านคลองหินลาด หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านหนองบอน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง